543629.jpg

Tukikohta lukijoille, tukikohta lukijoille, kuuluuko? Täällä Kenraali Nedi! Vihollinen on leiriytynyt tukikohdan alapuolelle. Sotamiehet Niemelä ja Jensen toimivat peitehommissa saadakseen lisäinformaatiota vihollisesta. Tarkkailuni perusteella olen selvittänyt seuraavaa: Vihollisen koko vastaa kivitaloa. Nopeus noin 200 km/t. Käyttää hyvin primitiivistä kieltä, joka koostuu yksinkertaisista ja kovaäänisistä tavuista. Sotamies Niemelä on yrittänyt opettaa sille omaa, alempaa sivistyskieltään, vaihtelevin tuloksin. Vihollisen näkökyky pimeässä huono, olen ohittanut sen ihan läheltä monta kertaa sen havahtumatta. Vihollisen liikehdintä epätasaista ja arvaamatonta. Tietojeni mukaan vihollisella on usein mukanaan V.I.P. (very important parrot) ja että tämä työskentelee luultavasti ryssien mafialle. Apujoukkoja minä en tarvitse, olenhan sentään Kenraali Nedi, mutta komennan teidät kommentoimaan välittömästi!

543654.jpg

-----

543629.jpg

Base to readers, base to readers, do you copy? This is General Nedi! The target is camping underneath the base. Private Niemelä and private Jensen are working under cover to get more information about the target. I've been investigating the target myself, and here's what I know so far: The size of the target is comparable to a brick house. The speed of the target is around 200km/h. Speaks somekind of a primitive language which consists of simple and loud syllables. Private Niemelä has been teaching him her own language, the lower civilized language, results vary. Target's vision in the dark is poor, I've passed him many times without him noticing. Target's movements are unbalanced and unpredictable. From what I know, the target has been seen often with a V.I.P. (very important parrot)who is likely working with the Russian mafia. I don't need any back-up here, for I am the Great General Nedi. Instead, I command you all to leave comments immediately!

543654.jpg